Πώς μετριέται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης; Με ποια μέθοδο επιτυγχάνονται οι στόχοι ESG που θέτει ένας οργανισμός και υπάρχει μετρήσιμο αποτύπωμα στην κερδοφορία και το κοινωνικό αντίκτυπο; Επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη διακήρυξη καλών προθέσεων και την επίτευξη υλικών αποτελεσμάτων, η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία Αccenture σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, συνέταξε μία μελέτη «αποκωδικοποίησης» του «DNA Bιωσιμότητας» των επιχειρήσεων, που επιδιώκουν να παράγουν αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι κρίκοι της αλυσίδας βιωσιμότητας που «αποκωδικοποίησαν» από κοινού η Αccenture και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, συνίστανται σε 21 πρακτικές, που αφορούν όλο το φάσμα των οργανισμών: ενθαρρύνοντας τις ανθρώπινες σχέσεις και συνδέσεις, ενισχύοντας τη συλλογική ευφυΐα και προωθώντας την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα. Για την επικύρωση του μοντέλου η Accenture, σε συνεργασία με την Arabesque S-Ray, έναν πάροχο ESG δεδομένων, δημιούργησε τον Δείκτη Βιώσιμου Οργανισμού (Sustainable Organisation Index – SOI). Πάνω στο Δείκτη SOI βαθμολογήθηκαν σχεδόν 4.000 εταιρείες, με βάση τα απτά αποτελέσματα των ESG πρακτικών σε 146 τομείς. Στη συνέχεια, αξιοποίησαν οικονομετρικές αναλύσεις ώστε να ελέγξουν τη συσχέτιση των βαθμολογιών SOI με τις επιδόσεις σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητας.

Το πλέον ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι οι οργανισμοί στο πρώτο τεταρτημόριο του SOI εμφανίζουν σημαντικά ισχυρότερη απόδοση σε σύγκριση με αυτούς με χαμηλότερες ή λιγότερο συνεπείς βαθμολογίες. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες με ισχυρό DNA Βιωσιμότητας επιτυγχάνουν κατά μέσο όρο αύξηση 21% τόσο στη λειτουργική τους κερδοφορία (EBITDA) όσο και στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπό τους.

Η μέση βαθμολογία σε όλες τις εταιρείες στο δείκτη SOI ήταν μόλις 52/100, ένδειξη ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα. Οι επιδόσεις των εταιρειών ήταν συγκριτικά καλύτερες σε παράγοντες που σχετίζονται με την κατηγορία «ανθρώπινες σχέσεις και συνδέσεις», ενώ τις χειρότερες επιδόσεις κατέγραψαν στην κατηγορία «συλλογική ευφυΐα», με μέσο όρο στην κλίμακα βαθμολογίας SOI 57 και 47 αντίστοιχα. Η μελέτη προτείνει τρία διαδοχικά βήματα, για την παραγωγή ολιστικής αξίας, με εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το όραμα κάθε επιχείρησης:

  • Διάγνωση: Αξιολόγηση σε υψηλό επίπεδο με χρήση διαγνωστικών εργαλείων που αποκαλύπτουν τομείς της επιχείρησης όπου το DNA Βιωσιμότητας είναι ισχυρότερο και τομείς όπου απαιτείται ενίσχυση.
  • Καθορισμός: Προσδιορισμός βασικών παρεμβάσεων που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας.
  • Ανάπτυξη: Δημιουργία οδικού χάρτη -βασισμένου στο όραμα της εταιρείας για αλλαγή- με ένα σαφές σύνολο δεικτών (KPIs) για τη μέτρηση της προόδου σχετικά με την ενίσχυση του DNA Βιωσιμότητας σε διαρκή βάση.

Σύμφωναμε τονPeter Lacy, Chief Responsibility Officer και Global Sustainability Services Lead της Accenture, το μυστικό των «πρωτοπόρων» εταιρειών, που κατατάσσονται στην κορυφή του πίνακα SOI και αντίστοιχα βελτιώνουν την κερδοφορία τους, είναι ότι «χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και σύνολα δεδομένων ESG για να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, αξιοποιούν συστηματικά την καινοτόμο δύναμη της διαφορετικότητας και αναπτύσσονται θέτοντας τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών στο επίκεντρο των προϊόντων, των υπηρεσιών και των νέων αγορών».

DNA βιωσιμότητας & ελληνικές επιχειρήσεις: Εvery business is a sustainable business
Τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξουν τα διαγνωστικά εργαλεία του «DNA Bιωσιμότητας» στην εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ανέλυσε στο ESG+ o Γιωργής Κριτσωτάκις, CMT Strategy& Consulting Lead, της Accenture. «Οι καταναλωτές, οι κυβερνήσεις και οι μέτοχοι απαιτούν όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις να ενισχύουν τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Όμως, ενώ η πίεση αυξάνεται, υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ έργων και λόγων, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, αλλά και στη μακροζωία και την οικονομική επιτυχία των εταιρειών στη νέα οικονομία», δήλωσε, προτρέποντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να κινηθούν πιο δυναμικά. «Ως Accenture, λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις με τους πελάτες μας και τα έργα που υλοποιούμε, βλέπουμε να αναπτύσσεται και στη χώρα μας ένα θετικό momentum και είμαι προσωπικά αισιόδοξος ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα επαληθεύσουν την προσέγγισή μας ότι “Εverybusiness is a sustainable business”», κατέληξε.

Την ανάγκη για υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο, τόνισε, σχολιάζοντας τη μελέτη της Αccenture, o καθηγητής Χρηματοοικονομικής Δημήτρης Καινούργιος, Διευθυντής του ΚΕΜΕΧ, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

«Το “ταξίδι” της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι εύκολο αλλά υπάρχουν διακριτά οφέλη από τα πρώτα στάδια υλοποίησης, ακόμα και για μικρότερες εταιρείες στην χώρα μας», επισημαίνει ο καθηγητής, δίνοντας παραδείγματα καλών πρακτικών ESG για τις ελληνικές επιχειρήσεις. «Οι εταιρείες πρέπει να ξεκινήσουν να μετρούν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να βρουν τρόπους να εξοικονομήσουν πόρους. Η ύπαρξη μιας ελκυστικής εταιρικής κουλτούρας με κοινωνικό πρόσωπο, θα βοηθήσει τις εταιρείες να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να προσελκύσουν ευκολότερα στελέχη που κάνουν την διαφορά. Tέλος, εστιάζοντας στην Εταιρική Διακυβέρνηση, και κυρίως στην Διαχείριση Κινδύνων, οι εταιρείες θα προσελκύσουν ευκολότερα χρηματοδότηση αλλά και θα προσεγγίσουν ευκολότερα εταιρείες πελάτες/προμηθευτές της εφοδιαστικής αλυσίδας που ανήκουν».


Γιώργης Κριτσωτάκις, CMT Strategy & Consulting Lead, της Accenture
«Οι οργανισμοί στην Ελλάδα αναγνωρίζουν τη σημασία της βιωσιμότητας, με μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων να διατηρεί ψηλά τον πήχη των προσδοκιών της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά όμως τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία και τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία, οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να κινηθούν ακόμα πιο δυναμικά», πρόσθεσε ο ίδιος, παρουσιάζοντας την πρόταση της Accenture. «Επενδύοντας στο DNA Βιωσιμότητάς τους, θα είναι σε θέση να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του τομέα δραστηριότητάς τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα διαρκή οικονομική ανάπτυξη και θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους και τον πλανήτη».


Δημήτρης Καινούργιος, Διευθυντής, ΚΕΜΕΧ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
«Οι βέλτιστες πρακτικές ESG πρέπει να είναι συνυφασμένες με το πώς μια εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, βλέπει την στρατηγική ανάπτυξης της και το πώς υποστηρίζει τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που είναι σχετικά μικρές, με λιγότερους πόρους και για τις οποίες η εφαρμογή των πρακτικών ESG φαίνεται πολύ διαφορετική από ότι στις πολυεθνικέςεταιρείες, μπορούν να βρουν μια πληθώρα δεικτών ESG, για παράδειγμα από το Global Reporting Initiative και το World Economic Forum, τους οποίους μπορούν να κατανοήσουν και να δοκιμάσουν
την εφαρμογή τους».