Τίποτε δεν είναι όπως παλιά στο νέο κόσμο που ανατέλλει. Η άνοδος της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης σε συνδυασμό με την αυξανόμενη επιθυμία για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των λειτουργιών κάθε κλάδου έχουν οδηγήσει τα κριτήρια ESG στην κορυφή της εταιρικής ατζέντας.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον επενδυτών, πελατών, προμηθευτών, αλλά και ανεξάρτητων οργανισμών αξιολόγησης επιδόσεων, για τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG).

Οι σημερινοί επενδυτές, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ESG+, αναγνωρίζουν ότι το προφίλ ρίσκου μιας εταιρείας δεν περιορίζεται στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, αλλά και στον τρόπο που αφενός κατανοεί και αφετέρου αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στα θέματα ESG.

Παραδοσιακά, η χρηματοοικονομική αναφορά είναι περιορισμένη σε αριθμούς σε έναν ισολογισμό, με τις μετρήσεις βιωσιμότητας να αποτυπώνονται προσεκτικά στην ετήσια έκθεση CSR της εταιρείας. Ωστόσο, η αναφορά ESG έχει ανατρέψει τις διαδικασίες καθώς απαιτεί τη συγχώνευση οικονομικών και μη οικονομικών δεδομένων. Οι οικονομικές αναφορές ενσωματώνουν ολοένα περισσότερα ESG κριτήρια.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ενδιαφερομένων μερών και των μετόχων για τις μετρήσεις απόδοσης ESG σημαίνει ότι η ισχυρή και ακριβής αναφορά δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ουσιαστικά, μια εξαιρετική απόδοση μπορεί να οδηγήσει μια εταιρεία σε καλύτερη θέση από τους ανταγωνιστές της, καθιστώντας την ελκυστική στους επενδυτές.

Η πρόκληση έγκειται στο ότι τα δεδομένα ESG σπάνια φυλάσσονται σε ένα μέρος. Μπορεί να αποτυπωθούν σε μη δομημένα έγγραφα που απλώνονται σε διαφορετικά και αυτόνομα τμήματα, δημιουργώντας ένα ακανθώδες ζήτημα αναφοράς. Αυτή η πρόκληση χτυπά τώρα την πόρτα του CFO, για να εξετάσει και να ενσωματώσει νέες μετρήσεις στην ετήσια οικονομική έκθεση.
Προκειμένου να το υποστηρίξει αυτό, ο οργανισμός πρέπει να αναπτύξει εσωτερικά συστήματα που θα επιτρέπουν στον Οικονομικό Διευθυντή να αναφέρει με συνέπεια ακριβή και σχετικά δεδομένα.

Οι οργανισμοί πρέπει πρώτα να καθορίσουν πρότυπα και μετρήσεις ως προς το τι θέλουν να αναφέρουν.

Αυτά μπορούν να βασίζονται σε ζητήματα βιωσιμότητας, που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση, ή τις λειτουργικές επιδόσεις των εταιρειών σε έναν κλάδο.

Στις αναφορές μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν ζητήματα που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν σχετικά και σημαντικά. Είναι κομβικής σημασίας να συγκεντρωθούν αυτά τα δεδομένα σε ένα μέρος – ενοποιημένα και συνδυασμένα – για να δημιουργηθεί μια γραμμή βάσης.

Μόλις συμφωνηθούν οι παραπάνω παράγοντες, οι οργανισμοί μπορούν να επινοήσουν διαδικασίες για την αποτελεσματική συλλογή και κατηγοριοποίηση των απαραίτητων δεδομένων που ενσωματώνονται σε όλα τα τμήματα. Η χρήση αυτοματισμού πιθανόν να επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες, ωστόσο είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η σωστή προετοιμασίας των δεδομένων.

Financial Reporting & ESG
Όπως προαναφέραμε, οι αποφάσεις για επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις βαραίνουν σημαντικά τις επιδόσεις των εταιρειών στους δείκτες βιωσιμότητας. Το ESG+ συνομίλησε με τους εκπροσώπους τεσσάρων εταιρειών μελών του δείκτη Athex ESG, οι οποίοι εξήγησαν πως οι οικονομικές αναφορές των εταιρειών τους ενσωματώνουν πληροφορίες σε σχέση με το ESG.

Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν πώς μια εταιρεία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στα θέματα ESG. Η ανάλυση του ρίσκου εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων με την ανάπτυξη και εκπαίδευσή τους, μαζί με τη δέουσα επιμέλεια που δίνεται σε θέματα ESG της προμηθευτικής αλυσίδας, αποτελούν κρίσιμα κριτήρια αξιολόγησης μιας εταιρείας. «Είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο ο επενδυτής ισχυροποιεί τη θέση του και αποκτά μια ολιστική εικόνα της εταιρείας χωρίς να περιορίζεται σε οικονομικούς δείκτες και την ερμηνεία τους», μας λένε οι κ.κ. Γιάννης Κουφοπάνος, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, EΛΒΑΛ, Τομέας Έλασης Aλουμινίου της ElvalHalcor και Γεώργιος Μαυραγάνης Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΧΑΛΚΟΡ Τομέας Χαλκού και Κραμάτων της ElvalHalcor.

Οι οικονομικές αναφορές ενσωματώνουν ολοένα περισσότερα ESG κριτήρια. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ΕλβαλΧαλκόρ αποτελεί η στρατηγική επενδύσεων και νέων προϊόντων. Σχεδιάζουμε τις δραστηριότητές μας ώστε, εκτός από τους μετόχους και δυνητικούς επενδυτές, το μοντέλο λειτουργίας μας να ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων των εταίρων. Δηλαδή πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, τοπικής κοινωνίας και οποιουδήποτε άλλου ατόμου, επιχείρησης ή οργανισμός που δυνητικά επηρεάζει τη λειτουργία της εταιρείας.

Παράλληλα, οι ενέργειές μας αποσκοπούν σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία (accountability) όλων των ενεργειών μας και, ασφαλώς, στη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου, με σταθερή προτεραιότητά μας την ασφάλεια, την υγεία και την εξέλιξη των ανθρώπων μας», τονίζουν.

«Στις Οικονομικές Αναφορές, μέσω της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της δήλωσης περί εταιρικής διακυβέρνησης, κάνουμε ρητή αναφορά και στους τρεις πυλώνες των ESG, ώστε όλοι οι stakeholders να βρίσκουν τη πληροφορία που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, με ένα πλήρες risk assessment αναγνωρίζουμε τους κινδύνους που απορρέουν από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και καταγράφουμε τις δεσμεύσεις και τις πρακτικές βελτίωσης του αποτυπώματός μας ως προς την κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση», μας λέει η κυρία Κατερίνα Βασιλάκη, CFO στην Πλαίσιο Computers.

Βιώσιμη ανάπτυξη και ESG
Η σύνδεση των επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων με τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας – ιδιαίτερα θέματα συναφή με την κλιματική αλλαγή – είναι μια νέα σχετικά τάση που αναμένεται τα προσεχή χρόνια να ενισχυθεί περαιτέρω.

«Ως εισηγμένη, η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest Συμμετοχών ΑΕ στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιοποιεί σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με θέματα ESG, παρέχοντας πληρέστερη εικόνα για το σύνολο του Ομίλου», τονίζει η κυρία Έφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ομίλου Quest και Πρόεδρος Επιτροπής ΔΣ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Παράλληλα, με στόχο την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, από το 2014 δημοσιοποιεί ξεχωριστή, συμπληρωματική Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, υιοθετώντας τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα GRI. Στην έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά η στρατηγική, οι πρωτοβουλίες και οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου καθώς και των τεσσάρων μεγάλων θυγατρικών του εταιρειών, Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS.

Από το 2019 στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται και επιλεγμένοι βασικοί, προηγμένοι και κλαδικοί ESG δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στους οποίους έχει ληφθεί και εξωτερική διασφάλιση.

Σημειώνεται ότι η Quest Συμμετοχών συμπεριλαμβάνεται στις 35 ελληνικές εισηγμένες εταιρείες του νέου δείκτη του Χρηματιστήριου Αθηνών ATHEX ESG INDEX που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο 2021, ο οποίος παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Στους στόχους του Ομίλου για το 2021 συμπεριλαμβάνεται η επικαιροποίηση της ESG στρατηγικής και η ανάδειξη των μακροπρόθεσμων ESG στόχων, που θα ενισχύσουν τον μετασχηματισμό για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιρειών του Ομίλου.

Επενδυτές και ESG
«Από το 2016 δημοσιεύουμε Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού σε επίπεδο Ομίλου, σε υψηλό επίπεδο διασφάλισης (reasonable assurance), η οποία ακολουθεί πλήρως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (ΙΙRC), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Βελγίου (2020) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την έκδοση Αναφορών Προόδου (UNGC CoP) και της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνδεσης των οικονομικών και των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου είναι η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη Δημιουργία Αξίας», τονίζει ο κύριος Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Επιδόσεων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης (ESG) Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η συγκέντρωση και δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών ακολουθούν τις οδηγίες της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα IFRS. Οι πληροφορίες αφορούν μεικτή και καθαρή προστιθέμενη αξία, συνολικές δαπάνες σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές, φόρους, πληρωμές σε μετόχους, δαπάνες για δωρεές και πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης, περιβαλλοντικές επενδύσεις, μισθούς, (συνεισφορά σε) συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα, επενδύσεις στην εκπαίδευση και σε έρευνα και καινοτομία και επενδυτικές δαπάνες.

«Για πρώτη φορά φέτος θα δημοσιεύσουμε στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021 του Ομίλου την αξιολόγηση του κινδύνου από την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) και το ποσοστό των δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της πράσινης συμφωνίας (Taxonomy), πληροφορίες εξαιρετικά σημαντικές για τους επενδυτές», προσθέτει.

Η αρχή του double materiality
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019, στο πλαίσιο της οδηγίας NFRD εισήγαγε για πρώτη φορά την αρχή του Double Materiality. Η αρχή αυτή αφορά τη συστηματική παρακολούθηση των επιπτώσεων που υφίσταται μια εταιρεία λόγω των παγκόσμιων προκλήσεων βιωσιμότητας και ταυτόχρονα τον αντίκτυπο που έχει η εταιρεία στο περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο. Η αποτύπωση αυτής της αρχής στις οικονομικές αναφορές μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τις επενδυτικές πρακτικές τους με τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας;

Η αρχή του double materiality είναι κρίσιμη παράμετρος στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούμενο από τους συμμετόχους μας, και ιδίως τους επενδυτές. Απαιτεί τόσο την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ουσιωδών θεμάτων, όσο και των οικονομικών επιπτώσεων που αυτά μπορεί να έχουν. Ως εκ τούτου, δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας επενδυτής σχετικά με το ενδεχόμενο ρίσκο μιας επένδυσης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, όπως μας λέει ο κ. Κατσιάμπουλας.

«Η εκτίμηση των επιπτώσεων των ουσιωδών θεμάτων τόσο για την εταιρεία όσο και τους συμμετόχους μας (double materiality) στηρίζεται σε παράγοντες, όπως την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου, το μέγεθος των επιπτώσεων του κινδύνου και το κόστος και την επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Ταυτόχρονα, πόσο άμεσα θα πρέπει να ληφθεί η δράση αντιμετώπισης και σε τι ορίζοντα (βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο). Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση και νέων αναδυόμενων θεμάτων (dynamic materiality)», τονίζει.

Κατά την άποψη της κας Κουτσουρέλη, η αρχή του double materiality αποσκοπεί στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσα από μια προσπάθεια να καταστούν οι οικονομικές δραστηριότητες και οι χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ πιο βιώσιμες.

«Ενισχύει περεταίρω την πληροφόρηση και τη διαφάνεια προς τους επενδυτές καθώς και τους φορείς χρηματοδότησης για τα θέματα που αποτελούν για μια επιχείρηση κινδύνους βιωσιμότητας (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή διακυβέρνησης) και πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει θετικά για την αγορά.

Το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Αποτελεί ρίσκο όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για τη μακροπρόθεσμη οικονομική πορεία των επιχειρήσεων μέσα τόσο από τις πιθανές φυσικές καταστροφές, όσο και από τα κόστη μετάβασης για την αντιμετώπισή της. Η ηθική διακυβέρνηση μιας επιχείρησης είναι άλλο ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά τους επενδυτές», προσθέτει.

Η αρχή του double materiality δίνει τη δυνατότητα στην επενδυτική κοινότητα και τις υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης να έχουν μια πλήρη εικόνα των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με το περιβάλλον και την κοινωνία, δηλαδή με το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών stakeholders που περιβάλλουν τη δραστηριότητα και λειτουργία της επιχείρησης, όπως σημειώνει η κα Βασιλάκη. «Με την απεικόνιση των παραπάνω, η επενδυτική κοινότητα έχει πρόσβαση στην απαραίτητη πληροφορία για να καθορίσει την επενδυτική στρατηγική της σε συνάρτηση με τις πρακτικές βιωσιμότητας και, συνεπώς σε συνάρτηση με τους ενδεχόμενους κινδύνους ή τις αναπτυξιακές προοπτικές που προκύπτουν από το Double Materiality Reporting», προσθέτει.

Οι κ.κ Κουφοπάνος και Μαυραγάνης τονίζουν πως «αφενός η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πιο ξεκάθαρα τις επερχόμενες προκλήσεις και να προετοιμαστεί καλύτερα για τις απαιτούμενες ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν, ενώ αφετέρου τα στοιχεία που παρακολουθούνται και παρουσιάζονται αποτελούν για «τρίτους» πολύτιμους δείκτες για να κρίνουν τη σοβαρότητα και το ποσοστό ρίσκου δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας και την αλυσίδα αξίας της». Είναι προφανές ότι η αρχή του Double Materiality αποσκοπεί στην πληρέστερη ανάδειξη της εικόνας της εταιρείας στους « stakeholders» και οποιουδήποτε δυνητικά μελλοντικού επενδυτή», σημειώνουν.

Ποιο είναι το ρίσκο της μη εφαρμογής του double materiality;
Ξένοι θεσμικοί επενδυτές αλλά και εγχώριες πηγές χρηματοδότησης θέτουν ολοένα αυστηρότερα ESG κριτήρια επιλογής. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει ένα σύγχρονο ESG μοντέλο reporting κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εύρεση χρηματοδότησης και στην προσαρμογή τους στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως μας λέει κα Βασιλάκη. «Αντιστοίχως, όμως, για τις εταιρείες που δίνουν έμφαση στο Double Materiality εμφανίζεται μια ευκαιρία να αναδείξουν και να ενισχύσουν την επενδυτική τους αξία», προσθέτει.

Το ρίσκο της μη εφαρμογής της αρχής του Double materiality έγκειται στη μη αναγνώριση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας μιας εταιρείας όσο και στη βραχυπρόθεσμη πρόσβασή της σε χρηματοδότηση, τονίζει ο κ Κατσιάμπουλας. «Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές επιφυλάσσονται να επενδύσουν χωρίς να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους και αποφεύγουν επενδύσεις σε εταιρείες και κλάδους δραστηριοτήτων που δεν στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εκθέσεις σχετικών αξιολογητών», σημειώνει.

Μια επιχείρηση η οποία δεν θα εφαρμόσει την αρχή του Double Materiality είναι πιθανό να μην έχει εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα χρηματοδότησης, να μη θεωρηθεί ελκυστική ως επένδυση, αλλά και να λάβει χαμηλή βαθμολόγηση από διεθνείς οίκους αξιολόγησης ESG, όπως σημειώνει η κα Κουτσουρέλη. «Μακροπρόθεσμα, μπορεί να κατηγορηθεί για παραπλανητική επικοινωνία ως προς τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (Green washing, Blue washing) και να μην μπορέσει να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών της (μεγάλων πελατών, βασικών προμηθευτών κτλ.) με αποτέλεσμα να χαθεί μελλοντική αξία και να επηρεαστεί αρνητικά η εικόνα και η συνολική βιωσιμότητά της», προσθέτει.

«Η μη υιοθέτηση του «Double Materiality» από μια εταιρεία ενέχει την πιθανότητα της μη έγκαιρης αναγνώρισης του πραγματικού ρίσκου στα σημαντικά θέματα βιωσιμότητας από τις ολοένα αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις, με αποτέλεσμα την ολιγωρία στη λήψη κατάλληλων μέτρων μετριασμού των πιθανών επιπτώσεων», τονίζουν οι κ.κ. Κουφοπάνος και Μαυραγάνης.


Γιάννης Κουφοπάνος, Δ/ντής Βιώσιμης Ανάπτυξης EΛΒΑΛ
Γεώργιος Μαυραγάνης, Δ/ντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ΧΑΛΚΟΡ

«Έχοντας ήδη υιοθετήσει στην καθημερινότητά μας την πρακτική της υπεύθυνης λειτουργίας, γνωρίζουμε ότι τα θέματα ESG απασχολούν όλο και περισσότερο τους σημερινούς επενδυτές που αναγνωρίζουν ότι το προφίλ ρίσκου μιας εταιρείας δεν περιορίζεται στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, αλλά στον τρόπο που αφενός κατανοεί και αφετέρου αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στα θέματα ESG. Η ανάλυση του ρίσκου εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων με την ανάπτυξη και εκπαίδευσή τους, μαζί με τη δέουσα επιμέλεια που δίνεται σε θέματα ESG της προμηθευτικής αλυσίδας, αποτελούν κρίσιμα κριτήρια αξιολόγησης μιας εταιρείας».

Κατερίνα Βασιλάκη, CFO στην Πλαίσιο Computers

«Για την Πλαίσιο, η εταιρική υπευθυνότητα και κυρίως ο θετικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της στην ελληνική κοινωνία και οικονομία αποτελούν κεντρικό σημείο της εταιρικής στρατηγικής και ταυτότητάς μας. Δίνουμε έμφαση και στους τρεις πυλώνες ESG αντιλαμβανόμενοι την κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση ως εξίσου σημαντικούς «σταθμούς» για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης που θέλει να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη μέρα. Δημοσιεύσαμε τον πρώτο κοινωνικό απολογισμό για το έτος 2017, ο οποίος αποτελεί μια καταγραφή του «οικοσυστήματος» στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, αλλά μέχρι πρότινος δεν είχε αποτυπωθεί».

Έφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ομίλου Quest και Πρόεδρος Επιτροπής ΔΣ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

«Η σύνδεση των επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων με τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας – ιδιαίτερα θέματα συναφή με την κλιματική αλλαγή – είναι μια νέα σχετικά τάση, που αναμένεται τα προσεχή χρόνια να ενισχυθεί περαιτέρω. Πάντα πρωτοπόρος, ο Όμιλος Quest έχει αναγνωρίσει εγκαίρως ότι το θετικό αποτύπωμα ενός Οργανισμού, μέσα από την αναγνώριση και την ανταπόκριση σε ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την οικονομική επίδοση, και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη λειτουργία του Ομίλου γίνεται ολοένα πιο ουσιαστική».

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Επιδόσεων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης (ESG) Ομίλου ΤΙΤΑΝ

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς συμμετόχους, όπως επενδυτές, πελάτες και προμηθευτές αλλά και ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης επιδόσεων, για τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG). Προς αυτή την κατεύθυνση, και με στόχο την τυποποίηση και τη σύνδεση των ουσιωδών πληροφοριών ESG, βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαβούλευση για την κατάρτιση νέων κανονισμών, οδηγιών και προτύπων. Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, η έκδοση ετήσιων απολογισμών που περιλαμβάνουν εκτός από τα οικονομικά αποτελέσματα και τα μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αποτελεί παράδοση σχεδόν 40 ετών».