Η αναπτυξιακή πορεία της Premia Properties δεν είναι τυχαία. Είναι συνδυασμός διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικής, βιώσιμης ανάπτυξης και μετοχικής βάσης όπως τονίζει στο ESG+ ο κύριος Γεώργιος Μπάκος. Μας μιλά επίσης για την πρόσφατη ένταξη της εταιρείας στο δείκτη ESG του χρηματιστηρίου, τον κλάδο του real estate αλλά και τις μελλοντικές κινήσεις της εταιρείας.

Η αναπτυξιακή πορεία της Premia Properties είναι εντυπωσιακή. Ποια είναι τα στοιχεία αυτής της πορείας;

Χαίρομαι που αναγνωρίζετε το μέγεθος της αναπτυξιακής πορείας της Premia. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η πορεία, αλλά κυρίως αυτή που έπεται, είναι καταρχήν αποτέλεσμα 4 βασικών παραμέτρων, ήτοι:

Διοίκηση και Εταιρική Διακυβέρνηση. Η ύπαρξη μιας κορυφαίας ομάδας εξειδικευμένων στελεχών, συνδυάζοντας την την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση, με την αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης έργων και παραγωγής αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η εταιρική διακυβέρνηση έχει πλαισιωθεί από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που συνδυάζουν βέλτιστες πρακτικές και γνώση σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στρατηγική. Παραμένοντας προσηλωμένοι στο στρατηγικό μας πλάνο, κοιτάμε την αγορά, έχουμε στενές επαφές με την επενδυτική κοινότητα και επενδύουμε σε στρατηγικά αναπτυσσόμενους και επιλεγμένους τομείς. Παράλληλα, μεταφέρουμε και εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, τις βέλτιστες πρακτικές και τη τεχνογνωσία της βασικής μας μετόχου, Sterner Stenhus.
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Premia έχει δεσμευτεί στους δείκτες ESG και στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτή η δέσμευση επιβραβεύτηκε πρόσφατα από την είσοδο της εταιρείας στον ESG Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η σωστή επιλογή της στρατηγικής, και η υλοποίηση της διαμόρφωσης ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου, εξασφαλίζει αφενός ισχυρές ταμειακές ροές, και αφετέρου αειφορία.

Μετοχική Βάση. Η Sterner Stenhus του Έλληνο-Σουηδού Ηλία Γεωργιάδη, βρίσκεται στο πλευρό της Premia από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα και η διεθνής και η ελληνική επενδυτική κοινότητα, έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο την εξασφάλιση ευρωστίας, αλλά την επικέντρωση στη διαμόρφωση αποτελέσματος για τους μετόχους της Premia.

Αυξήσατε με μεγάλη επιτυχία το μετοχικό σας κεφάλαιο προσελκύοντας Έλληνες και ξένους επενδυτές. Πως φτάσατε σε αυτό το γεγονός;

H Premia έχει προβεί 3 φορές σε αύξηση του ΜΤΚ με τελευταία αυτή του προηγούμενου καλοκαιριού, με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη αλλά και την προσέλκυση πλήθους ξένων επενδυτών αυξάνοντας την ευρεία διασπορά της μετοχής (free flow).

Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον, ένας εκ των βασικών επενδυτών της εταιρείας, είναι ο Σουηδικός γίγαντας του Real Estate, Balder, με παρουσία σε 6 χώρες, στην οποία CEO είναι ο μεγιστάνας Erik Selin, που συγκαταλέγεται στους 750 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes, με περιουσία ύψους 5,1 δις δολαρίων.

Η Premia έφτασε σε αυτό το γεγονός, έχοντας προηγουμένως επενδύσει σε μία ομάδα ανθρώπων που διαθέτει σαφή προσανατολισμό στο αποτελέσματα με σπουδαίες ικανότητες στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και αναβάθμιση έργων, καθώς και τη διαχείριση και εξέλιξη των ανθρώπων, με μία ιδιαίτερα αναπτυγμένη κουλτούρα εταιρικής διακυβέρνησης.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε μεγάλη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Πως αξιολογείτε αυτή την εξέλιξη;

Στην Premia Properties στοχεύουμε στην δυναμική ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στην εγκεκριμένη και καλά δομημένη επενδυτική πολιτική, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, την διαμόρφωση βέλτιστης μίξης χαρτοφυλακίου και την ποιότητα των μισθωτών και συνεργατών της που θα της εξασφαλίσουν τα έσοδα και τα υγιή περιθώρια κέρδους και αντίσταση στα δεδομένα της κρίσης όπως η πανδημία.

Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της από επτά (7) ακίνητα αξίας €65,9 εκ. πριν από περίπου ένα χρόνο σε είκοσι επτά (27) σήμερα, αγγίζοντας τα €180 εκ., συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων διαχείρισης των σχολίων, και ως αποτέλεσμα είμαστε σήμερα η πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στο κλάδο.

Η εταιρεία εντάσσεται στο δείκτη ESG του χρηματιστηρίου. Τι σημαίνει για σας αυτή η εξέλιξη;

Στην Premia φιλοδοξούμε να είμαστε μεταξύ των ηγετών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η πρόσφατη ένταξη της Εταιρείας μας στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναμένουμε να λειτουργήσει ως σημαντικός «δίαυλος» προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς είναι πλέον ένα κριτήριο που συγκαταλέγεται μεταξύ των παραμέτρων που εξετάζονται από θεσμικούς επενδυτές.

Άρα για εμάς, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι καθοριστικός τρόπος λειτουργίας και διοίκησης ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας, τη φροντίδα του περιβάλλοντος, την διαμόρφωση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος με διαρκή μέριμνα της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων μας, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα κέρδη για τους μετόχους μας.

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου και πιο ειδικά την Άννα Παρίση και τη Βιβή Βέργου, για την προσήλωση και τις προσπάθειες τους για την επίτευξη αυτού του μεγάλου του στόχου, προσπάθειες που επιβραβεύθηκαν με την επιλογή της Premia ως μοναδική εταιρεία του κλάδου που έχει ενταχθεί στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, και σύντομα στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας.

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την Premia Properties από τις άλλες εταιρείες του κλάδου;

Είμαστε μία εταιρία με φρέσκια προσέγγιση στο real estate. Bασιζόμαστε στους ανθρώπους μας αλλά και σε στρατηγικές συνεργασίες που μας εξελίσσουν. Έχουμε την χαρά και τύχη να μπορούμε να αξιολογούμε βέλτιστες στρατηγικές επιλογές και πρακτικές, που έχουν εφαρμόσει επιτυχώς οι ίδιοι οι μέτοχοι μας σε εξαιρετικά προηγμένες και απαιτητικές αγορές.

Δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ενοικιαστές μας μέσα από την ενεργή διαχείριση ακινήτων & συστηματική διαχείριση εγκαταστάσεων.

Έχουμε διαμορφώσει μια κουλτούρα δέσμευσης στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις περιοχές δραστηριοποίησης, ενώ ο στόχος μας είναι η περαιτέρω διεύρυνση της βάσης των μετόχων μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους να επενδύσουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας.

Όλα αυτά, πλέον των 4 βασικών παραμέτρων που ανέφερα στην αρχή, διαφοροποιούν την Premia Properties από τις άλλες εταιρείες του κλάδου.

Ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον;

Έχουμε ένα ισχυρό και δημόσια εκφρασμένο όραμα, αναζητώντας συνεχώς επενδυτικές ευκαιρίες ανώτερης απόδοσης. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας θέση Premia, υποβάλαμε αίτηση για την αδειοδότηση της εταιρείας ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ»).

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος μας, μέχρι τον Ιούνιο του 2022, είναι η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της να ανέρχεται σε 300 εκατ. Ευρώ, ενώ σε βάθος πενταετίας, στόχος μας είναι να έχει δεκαπλασιαστεί η αξία του χαρτοφυλακίου σε ακίνητα ανεβάζοντας τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της σε 1 δισ. ευρώ.