Κάθε στόχος είναι μεγαλειώδης όταν τον επιδιώκουμε με μεγαλειώδη τρόπο, είχε κάποτε πει ο Αμερικανός συγγραφέας Oliver W. Holmes και άραγε μπορεί οτιδήποτε να αποδειχθεί πιο μεγαλειώδες και καινοτόμο για μια εταιρεία από το να θέσει το δικό της λιθαράκι στην εξέλιξη του κόσμου;

Ουσιαστικά, μια Επιχείρηση Κοινωνικού Σκοπού είναι μια εταιρεία της οποίας ο διαρκής λόγος ύπαρξης αφορά την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, με τη δημιουργία κοινωνικών οφελών που προκύπτουν από την ίδια την πράξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συμμαχία κερδοφορίας και κοινωνικού σκοπού
Μπορεί πράγματι, όμως, μια επιχείρηση να προκαλέσει κοινωνικά οφέλη από την ίδια της τη δραστηριότητα, αυξάνοντας παράλληλα και την κερδοφορία της; Γεγονός είναι πως πια αρκετοί επενδυτές απαιτούν από τις εταιρείες συμμόρφωση με τους κανονισμούς βιωσιμότητας και γνωστοποιήσεις στα κριτήρια ESG, προτού τις συμπεριλάβουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Σύμφωνα με την έρευνα της BNP Paribas σε 356 ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων, επίσημα ιδρύματα και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών διαθέτουν περισσότερο από το 75% του χαρτοφυλακίου τους σε ζητήματα ESG ενώ έρευνα του Natixis Investment Managers που διεξήχθη σε περισσότερους από 8.550 μεμονωμένους επενδυτές σε 24 χώρες έδειξε ότι το ενδιαφέρον για ESG επενδύσεις είναι υψηλό σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, αλλά μεγαλύτερο στις νεότερες γενιές (52% στους Millennials, 52% στη Gen Ζ και 44% στους Baby Boomers).

Χρήστος Αποστολόπουλος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών «Οι διακρίσεις που έχουμε αποσπάσει, έως τώρα, από διεθνή fora, επί σειρά ετών είναι, μεταξύ άλλων, η Gold Διάκριση και ο Έπαινος για καλύτερη πρόοδο (Best Progress award) στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR INDEX 2020 – 2021, αλλά και η εισαγωγή του Ομίλου μας στον δείκτη ESG του ΧΑΑ, ως η μόνη εισηγμένη εταιρεία του κλάδου»

Επιπλέον, η σύγκριση τεσσάρων συνόλων οικονομικών επιδόσεων εταιρειών σε χρονικό ορίζοντα 20 ετών από το Torrey Project οδήγησε στο συμπέρασμα πως πράγματι παρατηρείται σημαντικά υψηλότερο επίπεδο αύξησης των τιμών των μετοχών στις εταιρείες που διαπνέονται από ηθική και εστιάζουν στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η τήρηση των ESG κριτηρίων αποτελεί βασική προτεραιότητα, η οποία συνδέεται, άμεσα, με την αειφορία και την ευημερία κάθε Οργανισμού, μας λέει ο Χρήστος Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, τονίζοντας την αναγκαιότητα από την πλευρά των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν στη στρατηγική τους αυτά τα κριτήρια, ως παράγοντα αξιοπιστίας και προϋπόθεση της ίδιας τη βιωσιμότητά τους.

Πανδημία Covid-19: Ο κοινωνικός πυλώνας στο προσκήνιο
Η πανδημία, η απώλεια βιοποικιλότητας, ο άμεσος κίνδυνος από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι ανισότητες και ο συστημικός ρατσισμός μεταβάλλουν τις προσδοκίες καταναλωτών, επενδυτών και εργαζόμενων από την επιχείρηση, που πλέον καλείται να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής επιτυγχάνοντας ευημερία χωρίς αποκλεισμούς. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ακόμα ανθρώπινη δραστηριότητα που απλώνεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο και αλληλοεπιδρά με όλες τις πτυχές του κοινωνικού ιστού ενώ συνδέει και εμπλέκεται με ένα ευρύ σύνολο μερών ενδιαφέροντος, τους stakeholders, σημειώνει χαρακτηριστικά η Bασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς. Πράγματι, όπως επιβεβαιώνεται και από το βαρόμετρο Edelman Trust του 2021, αυξάνεται συνεχώς η προσδοκία των ενδιαφερόμενων μελών για έναν εταιρικό σκοπό που υπερβαίνει τη μεγιστοποίηση των κερδών, με το 86% των καταναλωτών να αναμένει από τους CEO να φέρουν στο προσκήνιο κοινωνικά ζητήματα. Σύμφωνα με την 10η ετήσια έρευνα της Deloitte Global Millennial το 44% των millennials και το 49% των Gen Zs επιλέγουν για εργασιακή απασχόληση οργανισμούς συμβατούς με την προσωπική τους ηθική.

Βάσω Καραμάνου BU Lead Vaccines και Επικεφαλής ΕΚΕ Pfizer «Συμμετέχουμε ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προχωρώντας σε μια μεγάλη επένδυση στη Θεσσαλονίκη, με την λειτουργία του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας και του Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αναστροφή του brain drain και αναδεικνύουν τη χώρα μας σε κόμβο καινοτομίας και διεθνή ελκυστικό επενδυτικό προορισμό»

Η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων παραμένει μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις σήμερα, και η κρίση της πανδημίας ανέδειξε ακόμα περισσότερο το κομμάτι “Social” των ESG, το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στο μέλλον, δηλώνει η Βάσω Καραμάνου, BU Lead Vaccines και Επικεφαλής ΕΚΕ στη Pfizer. Υιοθετούμε τις αρχές ESG στην πράξη και σε όλο το εύρος της εταιρικής μας λειτουργίας: από τα δικά μας γραφεία, μέχρι τις επενδύσεις μας όπως το καινοτόμο κτήριο γραφείων eLement στο Μαρούσι (LEED Platinum) ή τον εμβληματικό Πύργο Πειραιά, το υψηλότερο βιοκλιματικό κτήριο της χώρας (LEED & Well Gold) και πολλά άλλα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μας πληροφορεί η Τερέζα Μεσσάρη, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών στην PRODEA Investments. Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις εξακολουθούμε να παράγουμε αξία, προσφέροντας λύσεις και υποστήριξη στο εθνικό σύστημα Υγείας, τους ασθενείς και φροντιστές, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, δηλώνει η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Επικεφαλής Επικοινωνίας Ομίλου Novartis, ενώ για την Bασιλική Αδαμίδου η ευθύνη και το ήθος είναι δυο αξίες που χαρακτηρίζουν τη Lidl Ελλάς και με τη σειρά τους δυναμώνουν τους πυλώνες του ESG.

Αυξημένο ενδιαφέρον για κοινωνική συνεισφορά από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με έρευνα του 2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών –Κλαδικών Μελετών της ICAP Α.Ε, οι επιχειρήσεις αύξησαν τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2020 συγκριτικά με το 2019. Επίσης, για τις 9 στις 10 επιχειρήσεις η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο γίνεται αντιληπτή ως το κυριότερο όφελος από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Χαρακτηριστικό είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (94%) αξιολόγησαν με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη συνεισφορά στην κοινωνία, ως το κυριότερο όφελος από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία της για την κοινωνία.

Μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις το αντιλήφθηκαν μας γεμίζει, όμως περηφάνια, το ότι εμείς, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας μας το 1984, είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, έχοντας εντάξει στους κύριους πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδιασμού, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνεισφορά, δηλώνει ο Χρήστος Αποστολόπουλος, τονίζοντας ότι το εταιρικό ταξίδι θα πρέπει να έχει ως πυξίδα τη βελτίωση, σε ένα η περισσότερα επίπεδα, του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, στο οποίο, η κάθε επιχείρηση, δραστηριοποιείται. Στην ΑΒ, δημιουργούμε διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς με Οργανώσεις, Φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για τον Άνθρωπο, μας λέει η Alexia Macheras, Sustainable Retail & Corporate Communication Manager. Προσπαθούμε καθημερινά να ακούμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, με στόχο την προώθηση της ισότιμης αντιμετώπισης και της αποδοχής της διαφορετικότητας, την ανάπτυξη της έρευνας, της επιστήμης και της ψηφιακής καινοτομίας, τονίζει η Βάσω Καραμάνου.

Μαρία Τζελέπη Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, The Coca-Cola Company «Μαζί με την Coca-Cola Τρία Έψιλον και με στρατηγικό συνεργάτη το kariera.gr, το 2021 δημιουργήσαμε το Empowered, μία ολιστική κοινωνική πλατφόρμα που προσφέρει σήμερα πρόσβαση στις δεξιότητες του αύριο σε χιλιάδες επαγγελματίες HoReCa, νέους και γυναίκες, προκειμένου να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον»

Είναι το Purpose το νέο mission;
Ποια είναι όμως η διαφορά του Mission από το purpose μιας επιχείρησης; Το κλειδί είναι κάθε εταιρεία να κάνει τις σωστές ερωτήσεις όταν χαράσσει την στρατηγική της, με γνώμονα το κοινό καλό, εξηγεί η Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Τhe Coca-Cola Company. Ο σκοπός μας απαντά στην ερώτηση «Πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος όταν φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας;». Με αυτή την ερώτηση, δίνεται η εκκίνηση ώστε να αναλάβουμε δράση, συμπληρώνει. Το purpose είναι ο λόγος ύπαρξης, το «raison d’être» της κάθε εταιρείας, που την καθοδηγεί και εξελίσσει τη λειτουργία και την κουλτούρα της για την πραγμάτωσή του. Μέσω της αποστολής της, που ουσιαστικά περιγράφει τι κάνει ένας οργανισμός και για ποιον, η κάθε εταιρεία φτάνει ένα βήμα πιο κοντά στον σκοπό της, τονίζει η Φωτεινή Μπαμπανάρα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι ένας οργανισμός για να επιτύχει το όραμα του και ταυτόχρονα να υπηρετήσει το σκοπό (purpose) του, χρειάζεται μια ικανή αποστολή αναφέρει η KLEEMANN Group Corporate Social Responsibility & Communications Manager, Μαρία Συμπιλίδου.

Φωτεινή Μπαμπανάρα Επικεφαλής Επικοινωνίας, Όμιλος Novartis «Το 2021 η Novartis παρουσίασε τη στρατηγική της προσέγγιση και τις δεσμεύσεις της σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) έως το 2030 που βασίζονται σε 3 κύριους άξονες: α) Επιχειρηματική Δεοντολογία & Εταιρική Διακυβέρνηση, β) Πρόσβαση στην Υγεία και γ) Εταιρική Υπευθυνότητα»

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το «Purpose» είναι το νέο «Mission», ενώ κάποιοι άλλοι, θεωρούν ότι αυτές οι δύο έννοιες αλληλοσυμπληρώνονται, επισημαίνει ο Χρήστος Αποστολόπουλος. Πρόκειται για δύο έννοιες συνεργατικές, που μπορεί να λειτουργήσουν ως ο οδικός χάρτης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους και να συμβάλλουν στη δημιουργία στενών δεσμών με πελάτες, συνεργάτες και την τοπική κοινωνία, διευκρινίζει η Μαρία Συμπιλίδου. Εντυπωσιακό είναι πως σύμφωνα με μελέτη του Harvard Business Review-EY, για το 53% των στελεχών σε εταιρείες με ισχυρό αίσθημα σκοπού ο οργανισμός τους θεωρείται επιτυχημένος στην καινοτομία και τη μεταμόρφωση των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το 31% εκείνων που βρίσκονται στη διαδικασία άρθρωσης ενός σκοπού και το 19% εκείνων που δεν έχουν καθορίσει καθόλου έναν σκοπό. Για εμάς στην ΑΒ, ο σκοπός να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ατόμων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργούμε απέναντι στους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, μας λέει η Alexia Macheras ενώ η Φωτεινή Μπαμπανάρα, επισημαίνει πως στη Novartis Hellas επαναπροσδιορίζεται η ιατρική πρακτική, για τη βελτίωση και επέκταση των ανθρώπινων ζωών. Χρησιμοποιούμε καθημερινά την επιστημονική καινοτομία και τεχνολογία, ώστε να ανακαλύπτουμε νέες θεραπείες και να δημιουργούμε νέες λύσεις και τρόπους να τις κάνουμε προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερους, συμπληρώνει χαρακτηριστικά. Στην Coca-Cola, σκοπός μας είναι να αναζωογονούμε τον κόσμο με τα προϊόντα μας και να κάνουμε τη διαφορά, δηλώνει η Μαρία Τζελέπη, τονίζοντας πως αυτό αποτυπώνεται και στο όραμά τους που αφορά στη δημιουργία προϊόντων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας έμπρακτα στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τα άτομα, την κοινωνία και τον πλανήτη μας. Στη Pfizer «Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών» και καθημερινά εργαζόμαστε με επίκεντρο των άνθρωπο, για τη φροντίδα των ασθενών με τα καινοτόμα φάρμακά μας, αναφέρει η Βάσω Καραμάνου.

Τερέζα Μεσσάρη Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών, PRODEA Investments «Μέχρι σήμερα έχουμε στηρίξει ειδικά σχολεία και ξενώνες φιλοξενίας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως, γηροκομεία, τα Παιδικά Χωριά SOS, χώρους υποδοχής προσφύγων και ακριτικά κοινοτικά καταστήματα, αλλά και το εθνικό σύστημα υγείας, την θωράκιση έναντι της πανδημίας, αθλητές ΑμΕΑ και ευρύτερα τον αθλητισμό»

Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές που ξεχωρίζουν
Ποιες είναι, όμως οι πρωτοβουλίες και οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές για την κοινωνία και το περιβάλλον που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας; Αντιμετωπίζουμε τη βιωσιμότητα ως κινητήριο δύναμη και αυτό προκύπτει οριζόντια στις επιλογές μας: από το πράσινο ομόλογο και τα βιοκλιματικά κτήρια, έως τις «Δομές Ευθύνης», μας πληροφορεί η Τερέζα Μεσσάρη, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα διευρυμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, που υλοποιείται σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς και εξελίσσεται διαρκώς προσαρμοζόμενο στα δεδομένα και τις ανάγκες της σύγχρονης ευμετάβλητης εποχής. Το 2020 η Novartis Hellas διεξήγαγε 69 κλινικές μελέτες, με ωφελούμενους περισσότερους από 800 Έλληνες ασθενείς και έδωσε πρόσβαση σε περισσότερες από 100 θεραπείες της σε 4,3 εκ. ανθρώπους, σημειώνει η Φωτεινή Μπαμπανάρα.

Στα 60 και πλέον χρόνια παρουσίας μας στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε σταθερά με Συλλόγους Ασθενών προκειμένου να στηρίξουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες τους αλλά και ΜΚΟ, για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην άρση των ανισοτήτων και στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, επισημαίνει η Βάσω Καραμάνου. Μέρος της κοινωνικής μας δράσης αποτελεί η αποκατάσταση χώρων πρασίνου που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη και η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος κτηρίων, δηλώνει η Τερέζα Μεσσάρη. Τα τελευταία 2 χρόνια, με στόχο να συνδράμουμε στην προσπάθεια της πολιτείας για την αντιμετώπιση του COVID19, προχωρήσαμε σε σημαντικό αριθμό δωρεών ιατροτεχνικού εξοπλισμού προς νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας το Εθνικό σύστημα υγείας, ενώ μέσω δωρεών προσφέραμε τη στήριξή μας σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μας πληροφορεί η Μαρία Συμπιλίδου.

Προγράμματα όπως αυτά της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης, της Ιατρικής Υιοθεσίας Ακριτικών περιοχών και της Τηλεϊατρικής, σε περισσότερες από 100 ακριτικές περιοχές σε συνεργασία με τη Vodafone, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα ενός πολυεπίπεδου σχεδίου δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο, υπογραμμίζει ο Χρήστος Αποστολόπουλος. Υποστηρίξαμε 17 συλλόγους ασθενών και πάνω από 2000 ασθενείς μέσα από τα προγράμματα υποστήριξης ασθενών, αναφέρει η Φωτεινή Μπαμπανάρα, σημειώνοντας πως το 2020, 60% των θέσεων αυξημένης ευθύνης καλύφθηκε από γυναίκες και οι εργαζόμενοι παρακολούθησαν περισσότερες από 33.500 ώρες επιμόρφωσης ενώ συνεχίστηκε η πρωτοβουλία «Ανοιχτά Φτερά» για την υποστήριξη των νέων ταλέντων, καθώς και το πρόγραμμα «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Για εκείνους τους συνανθρώπους μας, για τους οποίους το φαγητό σημαίνει πολλά περισσότερα, στην ΑΒ Βασιλόπουλος, το 2021, διαθέσαμε 1.000.000 ευρώ σε προϊόντα, δράσεις και προγράμματα για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την εκπαίδευση γύρω από την τοπική παραγωγή και την υγιεινή διατροφή, την στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αλλά και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα, δηλώνει η Alexia Macheras.

Ένα άλμα κοινωνικής προόδου
Με οδηγό το παγκόσμιο όραμά μας «Για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα», το 2018 δημιουργήσαμε, στην Ελλάδα, το «Zero Waste Future», ξεκινώντας πιλοτικά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, μας λέει η Μαρία Τζελέπη, προσθέτοντας πως από τότε, το πρόγραμμα διευρύνθηκε σε άλλους τομείς της καθημερινότητας ενώ πρόσφατα επισκέφθηκε γειτονιές της Αθήνας, για την παροχή βοήθειας σε πολίτες και επαγγελματίες καφεστίασης σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Ξεχωρίζουν η σταθερή συνεργασία μας με το Χαμόγελο του Παιδιού, οι δράσεις μας για τη στήριξη του σύγχρονου πολιτισμού μέσω της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η ενδυνάμωση νέων επιστημόνων με τον Μαραθώνιο Καινοτομίας για μία Ελλάδα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης, αλλά ακόμα και η δράση Plastic Free Greece με προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών στα σχολεία, επισημαίνει η Bασιλική Αδαμίδου.

Ο σκοπός μας, το όραμα μας και οι αξίες μας είναι αυτά που κάνουν την ΑΒ μια εταιρεία ανθρώπινη και ανθρωποκεντρική, που διευρύνει διαρκώς το κοινωνικο-οικονομικό της αποτύπωμα, λειτουργώντας με ευελιξία, ενσυναίσθηση και συνεργατικότητα και πάντα με τον Άνθρωπο, στο επίκεντρο, αναφέρει η Alexia Macheras. Προσφέρουμε επιλογές, λύσεις και ιδέες που έχουμε επιμεληθεί οι ίδιοι προσωπικά, με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, που εμπνέουν καθημερινά όλους όσοι αγαπούν το φαγητό, συμπληρώνει. Στην PRODEA, τη μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων real estate στην Ελλάδα, αισθανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία αντίστοιχο με το μέγεθος, τη δυναμική και την προοπτική της εταιρείας μας. Και το αποδεικνύουμε εμπράκτως, μας λέει η Τερέζα Μεσσάρη. Ο Όμιλος Ιατρικό Αθηνών θα συνεχίσει να εργάζεται, για μία ασφαλέστερη κοινωνία και για μία ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ο Χρήστος Αποστολόπουλος, υπογραμμίζοντας πως το άλμα προς τα εμπρός που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ως χώρα, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο, είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος με σιγουριά, θα μας ανεβάσει στο υψηλότερο σκαλοπάτι του κοινωνικού πολιτισμού.


Αλεξία Μαχαίρα Sustainable Retail & Corporate Communication Manager, AB Bασιλόπουλος «Αντιλαμβανόμαστε τις διαφορετικές ανάγκες της κοινωνίας και ανταποκρινόμαστε άμεσα, με μια προσέγγιση αξιακή, και βαθιά ανθρώπινη. Γιατί νοιαζόμαστε και θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των συνανθρώπων μας»
Μαρία Συμπιλίδου Corporate Social Responsibility & Communications Manager, KLEEMANN Group «Από την ίδρυσή της, η εταιρία επενδύει συστηματικά σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη»
Bασιλική Αδαμίδου Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας, Lidl Ελλάς «Η Lidl Ελλάς είναι μία κατ’ εξοχήν εταιρεία που επιχειρεί με ευθύνη και ήθος, δύο αξίες που με τη σειρά τους δυναμώνουν τους πυλώνες του ESG ενώ ως προς την κοινωνική διάσταση των εταιρικών μας πρακτικών σχεδόν όλες τους αγγίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τους συμπολίτες μας»